Mp 3891 Form1

Småbarn

Oppstart i barnehagen er spanande for deg som mor eller far, og det forstår vi. Du lever deg heilhjarta inn i korleis barnet ditt får det hos oss. Ut frå denne forståinga har vi utarbeidd retningslinjer på korleis vi møter deg og barnet i tilvenningsperioden. Vi tilpassar oss dykkar behov frå vårt fyrste møte. Mor eller far er med i barnehagen den fyrste perioden som kan variere i antal dagar.