7 R

Prisar

Vikemarka barnehage følger dei nasjonale satsane (makspris)

- SØSKENMODERASJON : Det vert gitt 30% søskenmoderasjon på grunnpris frå og med born nr. 2, 50% for barn nr. 3

- TENESTER Barnehagen held all maten som borna treng gjennom dagen, med eit varmt måltid kvar dag. Så vi har ingen matbokser. Barnehagen kjøper inn bleiar for alle som brukar bleiar; kr 100 pr mnd. for full plass.

- BETALING seinast den 15. kvar månad.

Frå 1. mai 2015 kan dei som har behov for det søke om redusert foreldrebetaling. Alle 4- og 5-åringar kan i tillegg søke om gratisk kjernetid på 20 t/v http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/Moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Søknadskjema finn du i lenkja under:

http://www.ulstein.kommune.no/tenester/barn-og-familie/barnehage/

Treng du hjelp eller lurer på noko ta kontakt med barnehagestyrar.