Form1

Søknad

Søknad fungerer slik at du når som helst kan ta kontakt med barnehageleiinga for spørsmål om barnehageplass. Du er viktig for oss. Søknadsfristen 1.mars er sett for å sikre alle ei rettmessig vurdering av sin søknad. 

Søknadsskjema fyller du ut via www.ulstein.kommune.no. Barnehagestyrarane i Ulstein kommune samarbeider for at de foreldre skal få dykkar ønsker oppfylte. 

Vi vil sende deg informasjon når det nærmar seg oppstartsdato, men du kan når som helst ringe oss for spørsmål. Informasjonen du får tilsendt fortel deg om kva gruppe barnet ditt skal gå i og kven som blir pedagogisk leiar på di gruppe.