Store Barn Form2

Store barn

Oppstart i ny barnehage er også aktuelt for større barn. Vi tilpassar kvardagen til ditt barn frå vårt første møte. Her er hovedfokuset vårt ved sidan av tryggleiken, at barnet skal finne vener så fort som mogeleg kjenne seg som ein av gruppa.